ΑΡΧΙΚΗ>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση οικοδομικής άδειας για τεχνικά έργα όπως
 • Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Βιομηχανικοί – Βιοτεχνικοί χώροι
 • Υπεραγορές - SUPER MARKET
 • Καταστήματα
 • Κτίρια Γραφείων
 • Χώροι Αναψυχής
 • Χώροι Αθλητισμού
Επίσης αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες :
 • Επισκευής
 • Αλλαγής χρήσης χώρων
 • Ενίσχυσης
 • Προσθήκης
 • Εργασιών Μικρής Κλίμακας
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ :
 • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Γεωλογικής καταλληλότητας
 • Στατικές
 • Γεωτεχνικές μελέτες
Έρευνα και Εκτίμηση Ακίνητων :
 • Έλεγχος όρων δομήσεων και χρήσεων γης
 • Έλεγχος καταλληλότητας ακίνητου
 • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητου
 • Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομοτεχνική)
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Κοστολόγηση
 • Σχέδιο χρονικού προγραμματισμού
 • Μελέτη χρηματοδότησης
 • Νομικές και επενδυτικές υπηρεσίες
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
Σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες το γραφείο αναλαμβάνει την επίβλεψη :
 • Στατικών
 • Περιβάλλοντος χώρου
 • Ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας
 • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
 • Καυσίμου αερίου
Με τη συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου το γραφείο επίσης αναλαμβάνει ελέγχους :
 • Προσεισμικού κινδύνου
 • Πραγματικής φέρουσας ικανότητας κτιρίου.
 • Απομείωσης φέρουσας ικανότητας κτιρίων μετά από πυρκαγιά.
 • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
 • Καυσίμου αερίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, η αρχιτεκτονική μας ομάδα μαζί με τους συνεργάτες στον τομέα εσωτερικού σχεδιασμού βελτιώνει και προτείνει λύσεις για ανακαινίσεις χώρων όπως :
 • Κατοικιών
 • Γραφειακών χώρων
 • Καταστημάτων.
 • Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.
 • Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
 • Ξενοδοχείων – Ξενώνων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το επιτελείο μας αναλαμβάνει πλήρως εκτός από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παράδοση και τη συντήρηση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και συγκεκριμένα :
 • Κατασκευή κατοικιών
 • Κατασκευή κτιρίων βάσει συμφωνίας
 • Αποκατάσταση διατηρητέων
 • Επισκευή φέροντος οργανισμού σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθόκτιστα.
 • Ενισχύσεις κατασκευών για σεισμικά φορτία
 • Επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό
 • Επεμβάσεις με αδιατάρακτη κοπή
 • Αντισεισμική θωράκιση
 • Μόνωση και βιο-κλιματικές εφαρμογές
 • Τεχνολογική υποδομή «έξυπνων» κτηρίων
 • Σχεδιασμός & χρήση πρωτοποριακών υλικών
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – PRIVATE PROJECTS
 • Κατοικίες
 • Βίλες
 • Κτίρια διαμερισμάτων
 • Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών
 • Μονάδες Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
 • Κτίρια γραφείων
 • Εμπορικά κέντρα
 • Βιομηχανικά κέντρα
 • Κτίρια αποθηκών (logistics)
 • Μονάδες Γεωργικές – Κτηνοτροφικές.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ– PUBLIC WORKS
 • Έργα υποδομής
 • Κτίρια γενικού κοινού
 • Αναπλάσεις μεγάλων ελεύθερων χώρων
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Η BLETSAS ARCHITECTURAL STUDIO προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις αναγκαίες διαδικασίες. Η οργάνωση της εταιρείας και στον συγκεκριμένο τομέα, είναι σύγχρονη, εύκαμπτη, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλά δομημένη. Στόχος μας είναι η δημιουργία των προδιαγραφών εκείνων, μέσω των οποίων θα είναι ικανή να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, εκπληρώνοντας τις ανάγκες και προσδοκίες του και με την πλήρη εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
Ειδικότερα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων Εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού η εταιρεία αναλαμβάνει

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων